Okresní sdružení hasičů Svitavy

OOROO
Okresní odborná rada ochrany obyvatelstva

Zápisy z jednání a akcí

Vedoucí OOROO

Říha Pavel

okrsek: Borová
člen SDH: Březiny u Poličky

Nadcházející akce pro OOROO

Zápisy z rady

Aktuality:

Jednání VV 12.7.

Ztráty a nálezy

k vyzvednutí na OSH

Začal 13 ročník ADHR

ZAČAL 13. ROČNÍK OCEŇOVÁNÍ PRÁCE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ