Březen
 10
So 
 halová kopaná družstev SDH v hale Městečko Trnávka