Březen
 10
So 
 halová kopaná družstev SDH v hale Městečko Trnávka
Srpen
 11
So 
 Večerní stovky Kamenec
 26
Ne 
 krajská liga dorostu v Lanšperku (ÚO)