Září
 22
So 
 okresní liga Květná
Listopad
 17
So 
 vyhlášení vítězů OLS v KD v Poříčí